Magyar Diplomáciai Akadémia Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Diplomataképző Program

 

A Diplomataképző Program egyedi lehetőséget nyújt a Külgazdasági és Külügyminisztériumba történő felvételhez. A Programba jelentkező és felvételt nyerő hallgatók két féléves képzési és szakmai gyakorlati ösztöndíjprogramban vesznek részt. A képzést sikeresen teljesítő résztvevők – a megüresedő státuszok függvényében – lehetőséget kapnak a KKM állományába történő felvételre és diplomáciai karrierjük megkezdésére.

A Program első félévében (szeptember – január) elméleti és gyakorlati kurzusokból álló képzést végeznek el a résztvevők, míg a második félév során (február – július) a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, illetve magyar külképviseleteken teljesítenek szakmai gyakorlatot. A Program hallgatói mindkét félév során ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar és angol.

KKM utasítás a Diplomataképző Programról

A Diplomataképző Program a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel együttműködésben valósul meg.

Belépési követelmények:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • felsőfokú végzettség (a diplomának a program megkezdésekor kell rendelkezésre állnia);
 • felsőfokú angolnyelv-tudás és további egy nyelv középfokú ismerete;
 • hozzájárulás nemzetbiztonsági eljárás lefolytatásához.

 

Képzési tematika
I. Szakmai modul
 • kötelező kurzusok (előadás és szeminárium)
 • nemzeti érdek és nemzetpolitika
 • külgazdaság-fejlesztés elmélete és gyakorlata
 • regionális tanulmányok
 • egyénileg kijelölt szakmai kurzusok
II. Készség modul
 • prezentációs technika
 • diplomáciai íráskészség
 • információbiztonság
 • protokoll és etikett
 • nyílt forrású hírszerzés elmélete és gyakorlata
 • soft diplomacy
 • multilaterális tárgyalási szimuláció
 • nemzetközi konfliktusrendezési szimuláció (wargaming)
III. Intenzív nyelvi képzés
 • egész éves intenzív (heti 8 órás) nyelvi képzés
 • világnyelvoktatás (francia, német, orosz, kínai, arab)
 • kisnyelves képzés (Kárpát-medence nyelvei, igény szerinti további nyelvek)
IV. Interaktív tematikus tréningek
 • erdélyi (és egy választható határon túli) tanulmányi kirándulás
 • nagyköveti és vezetői műhelybeszélgetések
 • képzőművészet
 • sport
 • kultúra
 • gasztronómia